Pravila nagradnog natječaja 'Tko će te grijati iduće zime'

Priređivač Nagradnog natječaja je Franck d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Vodovodna 20, OIB: 07676693758. Nagradni natječaj priređuje se s ciljem promidžbe priređivačevih proizvoda, a namijenjen je provođenju u Republici Hrvatskoj. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije nužna kupnja ili uplata bilo koje vrste.

ČLANAK 1.

U nagradnom natječaju 'Tko će te grijati iduće zime'  (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) mogu sudjelovati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini koje, u trenutku sudjelovanja, imaju 18 ili više godina. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju radnici, službenici i direktori društva Franck d.d. iz Zagreba, kao Priređivača Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila Nagradnog natječaja, a koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

ČLANAK 2.

Nagradni natječaj počinje 18. travnja 2016. godine, a završava 8. svibnja 2016. godine (u daljnjem tekstu: Vrijeme trajanja Nagradnog natječaja).

ČLANAK 3.

Sudionici pristupaju natječaju putem aplikacije 'Tko će te grijati iduće zime' na adresi biram-caj.franck.eu. Potrebno je odabrati jedan između tri ponuđena okusa čaja te ponuditi kreativan odgovor. Moguće je glasati za novi okus čaja bez sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Jedan Sudionik (jedna e-mail adresa) može sudjelovati u nagradnom natječaju samo jednom. Zabranjeno je korištenje drugih naprava ili smicalica za prijavu pod različitim identitetima te tehnička manipulacija aplikacijom. Također, prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se Sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.

ČLANAK 4.

TIJEK NAGRADNOG NATJEČAJA

Cilj je odabrati jedan od tri ponuđena okusa čaja te ponuditi kreativan odgovor. Nakon što se pokrene aplikacija, Sudionik mora odabrati jedan od tri ponuđena okusa čaja, inače gubi pravo sudjelovanja. Dobitnici će biti objavljeni u aplikaciji 'Tko će te grijati iduće zime' u roku od pet dana nakon završetka natječaja. Nagrade osvaja 10 najkreativnijih odgovora.

ČLANAK 5.

NAGRADE

Nagrade se dodjeljuju najkreativnijim natjecateljima koji će biti objavljeni u tabu DOBITNICI po završetku nagradnog natječaja.

Nagrade

10 x poklon paket Franck čajeva

Navedene nagrade bit će dostavljene dobitnicima slanjem na njihovu osobnu adresu, prema podacima koje su sami dostavili.

Eventualna razlika između ovdje naznačene vrijednosti nagrade i vrijednosti iste u vrijeme obavijesti o nagradi neće se dodijeliti. Nagrade su neprenosive, ne mogu se zamijeniti, osim prema slobodnoj ocjeni Priređivača, niti se mogu zamijeniti za novac. Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti. Dobitnici su isključivo odgovorni za porezne obveze i eventualne sporedne troškove koji proizađu iz dodjele nagrada.

ČLANAK 6.

Dobitnici će biti obznanjeni u tabu DOBITNICI aplikacije do 5 dana nakon završetka nagradnog natječaja te će na poštansku adresu primiti nagradu i to najkasnije 30 dana od objave imena dobitnika. Priređivač nije odgovoran za eventualne promjene e-mail adrese ili poštanske adrese sudionika.

U slučaju da se obavijest o nagradi vrati pošiljatelju s napomenom da dostavu nije moguće izvršiti Priređivač će dobitnika kontaktirati elektronskim ili pismenim putem i obavijestiti ga o naknadnom roku za podizanje nagrada (10 dana od dana primitka obavijesti). Ukoliko nagrada ni nakon tog roka ne bude preuzeta natjecatelj gubi pravo na osvojenu nagradu.

U slučaju da se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete ili da je na neki drugi način povrijedio pravila Nagradnog natječaja nagrada mu neće biti dodijeljena.

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

ČLANAK 7.

Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač, njegovo društvo-majka, podružnice i s njime povezana društva, njegove oglašivačke i promotivne agencije, Facebook Inc., te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od ovdje navedenog. Strogo je zabranjena uporaba Aplikacije u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu (uključujući, ali ne ograničavajući se samo na, uporabu na drugoj internetskoj stranici ili u umreženom računalnom okruženju). Svaka neovlaštena uporaba Aplikacije može predstavljati povredu propisa iz područja autorskog i žigovnog prava te drugih propisa. Priređivačevi žigovi, materijali sadržani u Aplikaciji, uključujući video sadržaje, fotografske i grafičke sadržaje, te sva druga robna ili uslužna imena ili slogani ili logotipi sadržani u Aplikaciji, čine intelektualno vlasništvo Priređivača, naznačenih pojedinaca ili Priređivačevih dobavljača ili davatelja licencije te ih nije dopušteno reproducirati, imitirati ili koristiti, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog dopuštenja nositelja prava.

ČLANAK 8.

Priređivač i njegove agencije neće odgovarati za prekide ili nedostupnost u radu mreža, servera, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetske stranice, telefonskih ili drugih veza, za dostupnost ili greške u komunikaciji ili kvarove računala, telefona ili kabelskog prijenosa ili linija ili tehničke greške, niti za kvarove računalnog hardvera ili softvera ili telefona, za tehničke greške ili poteškoće ili druge greške bilo koje vrste, kako ljudske, tako i mehaničke, elektroničke ili mrežne, niti za netočan prihvat bilo kojeg podatka vezanog za Nagradni natječaj ili neuspješan prihvat ili gubitak takvog podatka.

Priređivač i njegove agencije neće odgovarati za bilo kakve netočne podatke, prouzročene bilo od strane korisnika internetske stranice, bilo od strane opreme ili nastale uslijed programiranja povezanog s ili korištenog tijekom ovog Nagradnog natječaja; te ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, kvar ili kašnjenje u radu ili prijenosu, kvar komunikacijskih linija, krađu ili uništenje ili neovlašten pristup internetskoj stranici, neovlaštene izmjene ili hakiranje internetske stranice. Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, diskvalificirati bilo koji račun/osobu za koju se utvrdi da je neovlašteno utjecala na ili je remetila odvijanje Nagradnog natječaja.

Priređivač i njegove agencije neće odgovarati za štetu nastalu računalu sudionika ili bilo koje druge osobe, a koja šteta je povezana s ili je nastala uslijed sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili preuzimanja ili kopiranja sadržaja s internetske stranice ili uporabe internetske stranice. Ako, iz bilo kojeg razloga, a prema slobodnoj ocjeni Priređivača, ne bude moguće odvijanje Nagradnog natječaja prema planu, zbog zaraze računalnim virusom, računalnog crva, buga, neovlaštenog mijenjanja, hakiranja, neovlaštene intervencije, prijevare, tehničke greške ili drugog uzroka koji, prema slobodnoj ocjeni Priređivača, uzrokuje greške ili utječe na provođenje, sigurnost, pravednost, poštenje ili uredno vođenje ove Nagradnog natječaja, Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, otkazati, okončati, izmijeniti ili privremeno zaustaviti Nagradni natječaj ili bilo koji njen dio te utvrditi druge dobitnike među sudionicima koji su ispunjavali uvjete prije nego je takva radnja poduzeta ili postupiti na drugačiji način koji Priređivač bude smatrao pravednim i pravičnim. Uporaba bilo kakvih naprava za automatiziranje dodavanja je zabranjena.

ČLANAK 9.

Sva prava su pridržana. Na ova Pravila te na Nagradni natječaj primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Pravilima ništetna ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na valjanost ostalih uvjeta sudjelovanja. Za sve sporove nastale iz ili u svezi s istima bit će isključivo nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 10.

Priređivač nagradnog natječaja je društvo Franck d.d., sa sjedištem na adresi Vodovodna 20, 10000 Zagreb. Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira, promiče ili provodi Facebook niti je isti s njime povezan. Sudionici su upoznati s time da svoje podatke daju Priređivaču, a ne Facebooku. Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ovog Nagradnog natječaja upućuju se Priređivaču, a ne Facebooku. Podaci koje sudionici daju koristit će se samo na način predviđen Priređivačevim Pravilima o privatnosti.

ČLANAK 11.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku.

Pratite nas na društvenim mrežama

Povratak na vrh